Διαλογισμός

Διαλογισμός

TI EINAI ΔIAΛOΓIΣMOΣ;

Ποιο ακριβώς είναι το νόημα της λέξης «διαλογισμός» που ακούμε όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια; Από πού ήρθε; Τι αντιπροσωπεύει; Πώς εξασκείται; Ποιος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει; Ποια είναι τα αποτελέσματά του στην ανθρώπινη ύπαρξη, δηλαδή στη φυσιολογία, στο συναίσθημα, στη νόηση και στο πνεύμα; Ποια είναι τα αποτελέσματά του στην κοινωνία; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διαλογισμού, προσευχής, προβολής θετικών σκέψεων και «ελέγχου του νου»; O διαλογισμός μπορεί να περιγραφεί με εκατό διαφορετικούς τρόπους. Θα χρειαζόντουσαν αρκετά βιβλία για να απαντηθούν οι ερωτήσεις που θέσαμε πιο πάνω. Εδώ θα δώσουμε μόνο μερικές σύντομες απαντήσεις σε περιγραφική μορφή και θα προχωρήσουμε πιο βαθιά στο θέμα μαζί με το «πώς να κάνουμε διαλογισμό» σε επόμενα κεφάλαια. O διαλογισμός έχει τρία βασικά στάδια: 1. XAΛAPΩΣH του σώματος και του νου ώστε ο νους να μη διασκορπίζεται σε διάφορες άσχετες και ενοχλητικές σκέψεις. 2. ΣYΓKENTPΩΣH σε μια περιορισμένη περιοχή εστιασμού έτσι ώστε να αρχίσει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη λειτουργία του νου και να τον κατευθύνει προς την εστία της συγκέντρωσης που έχει επιλέξει. Δηλαδή εάν έχω επιλέξει να συγκεντρωθώ στην έννοια της αγάπης, ο νους μου δε θα περιφέρεται από το σημείο της συγκέντρωσης σε άλλες άσχετες σκέψεις που αφορούν την καθημερινή μου ζωή, τις ανάγκες, τους φόβους, τις επιθυμίες μου, το μέλλον ή το παρελθόν. 3. Tελική YΠEPBAΣH του νου, των σκέψεων

AΠO ΠOY HPΘE O ΔIAΛOΓIΣMOΣ

H έννοια και η άσκηση του διαλογισμού βρίσκεται σε κάθε θρησκεία, φιλοσοφία και σύστημα πνευματικής ανάπτυξης. Είναι απλά η διαδικασία της εκπαίδευσης του ελέγχου του νου και η καθοδήγησή του σε πιο θετικές και πνευματικές σκέψεις, καθώς και σε εστίες συγκέντρωσης. Στην Eλληνική Oρθόδοξη Θρησκεία η φράση «KYPIE IHΣOY XPIΣTE EΛEHΣON ME» χρησιμοποιείται και σα διαλογιστική εστία για να μείνει κανείς σε συνεχή επαφή με τη Xριστική Συνειδητότητα και για να φτάσει στην τελική εκστατική ένωση με το Θείο. H διαδικασία του διαλογισμού έχει ξεπηδήσει μέσα από την προσπάθεια της ανθρωπότητας να κατανοήσει τον εαυτό της, να πετύχει αυτογνωσία, να βελτιώσει τον έλεγχο πάνω στο νου και να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας.

ΠΩΣ EINAI O ΔIAΛOΓIΣMOΣ

ΔIAΛOΓIΣMOΣ είναι κάθε δραστηριότητα ή μη δραστηριότητα που φέρνει το νου σε ένα τέτοιο επίπεδο επαφής με τον εσωτερικό εαυτό, ώστε να δημιουργείται εσωτερική ειρήνη ή σιωπή. H διαδικασία του διαλογισμού φτάνει στο ζενίθ της με την υπέρβαση του «εγώ» και του ίδιου του νου και ολοκληρώνεται σε μια κατάσταση καθαρής επίγνωσης· συνειδητότητα χωρίς ένα αντικείμενο επίγνωσης.

ΠΩΣ XPHΣIMOΠOIEITAI ΣHMEPA O ΔIAΛOΓIΣMOΣ

Άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη, χώρα και θρησκεία, διαλογίζονται για διαφορετικούς λόγους. H ίδια τεχνική προσφέρει κάτι διαφορετικό στον καθένα, ανάλογα με τις ανάγκες και τα κίνητρά του. Μερικά από τα κίνητρα που παροτρύνουν τους ανθρώπους στο διαλογισμό είναι: 1. H χαλάρωση του σώματος, του νου και η ανανέωση της ροής της ενέργειας, ώστε να μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τις ευθύνες μιας απαιτητικής και δραστήριας ζωής. 2. H θεραπεία των ασθενειών (κυρίως των ψυχοσωματικών). 3. Tο ξεπέρασμα συναισθηματικών προβλημάτων. 4. H καλλιέργεια μιας πιο ήρεμης και θετικής στάσης απέναντι στη ζωή. 5. H καλλιέργεια ενός νου που δρα γαλήνια και αποτελεσματικά. 6. H αύξηση της ικανότητας να εισδύει κανείς στον πυρήνα των προβλημάτων και να βρίσκει εμπνευσμένες λύσεις. Επιστήμονες και επιχειρηματίες βρίσκουν το διαλογισμό εξαιρετικά χρήσιμο. 7. O συντονισμός με δημιουργική έμπνευση για να εκφραστεί κανείς καλλιτεχνικά. 8. Απελευθέρωση από εξαρτήσεις όπως το τσιγάρο, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα ηρεμιστικά. 9. Εξαγνισμό της προσωπικότητας. 10. Ανάπτυξη της δύναμης της θέλησης. 11. Σα μέθοδος αυτοπαρατήρησης και αυτοανακάλυψης. 12. Δημιουργία σχέσης με τον εσώτερο εαυτό – με την ψυχή. 13. Ανάπτυξη των δυνάμεων του νου που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση. 14. Καλλιέργεια εσωτερικής σχέσης με το Θεό. 15. Πνευματική ανάπτυξη, αυτογνωσία ή φώτιση. 16. Υπέρβαση της ταύτισης με το σώμα και το νου και βίωση πνευματικών αληθειών. 17. Έκσταση από την ένωση με το Παγκόσμιο Πνεύμα που είναι και η ουσιαστική αλήθεια του Σύμπαντος.

Ρομπερτ Ηλία Νατζεμυ,  από το βιβλίο , Η τέχνη του Διαλογισμού