Τεχνικές καθαρισμού του στόματος για υγεία Καθαρισμός Γλώσσας Η γλώσσα είναι ένα σύστημα από μόνη της καθώς αποτυπώνονται σε αυτήν όλα τα όργανα και οι λειτουργίες του οργανισμού μας. Δεν είναι τυχαίο...

Ο ψοΐτης είναι ο βαθύτερος μυς και αυτός που ευθύνεται για τη σταθερότητα του σώματος, αφού επηρεάζει  την ισορροπία, το εύρος κινήσεων, την κινητικότητα των αρθρώσεων και τη λειτουργία των κοιλιακών...

- Omraam Mikhael Aivanhov. "Χράνι Γιόγκα: Το γιόγκα της Διατροφής". Μια εσωτεριστική προσέγγιση υπέρ της χορτοφαγίας τόμος XVI, σ. 63-68 Μπορεί κανείς να είναι ένας φιλόσοφος και να θέλει να περνάει μέρα νύχτα...

Τι είναι λοιπόν αυτό το ρητό που είναι γραμμένο στο αέτωμα του ναού των Δελφών; Θα σας παραθέσω τρεις πηγές που με εκφράζουν!     Ο φιλόσοφος Σωκράτης πρέσβευε ότι, για να φιλοσοφήσει κανείς...